Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie

     
     

 
Zdrowa kanapka
czwartek, 30 października 2014 19:42

Agencja Rozwoju Rolnictwa zaserwowała naszym uczniom smaczną i zdrową przekąskę. Dzieci z drugich klas pod opieką wychowawców przygotowały niezwykle kolorowe, a przede wszystkim bardzo zdrowe kanapki.

Produkty pochodziły z ARR. Były to domowe wędliny, żółty ser, każdego koloru papryka, pomidory, śliwki, jabłka, winogrona oraz smakowe maślanki. Zajęcia miały za zadanie kształcić właściwe nawyki żywieniowe. Mamy nadzieję, że zachęcone tym pozytywnym przykładem uczniowie zamiast pączka i batona do szkoły przyniosą pyszną i zdrową kanapkę.

Liczymy również na rodziców, którzy zapewne wysłuchali relacji swoich pociech i pomogą kontynuować zdrowotne nawyki, bo dobrym przykładem jest nie tylko taka akcja, ale i rodzic i nauczyciel oraz kolega z ławki.

__________________________________________________________________________
 
PODZIĘKOWANIE
czwartek, 30 października 2014 19:11

Bibliotekarki serdecznie dziękują za szybki odzew,
z jakim spotkała się ogłoszona przez nas 15 października
akcja ph. „Chcę, abyś przeczytał moją książkę”.

W tak krótkim czasie biblioteka szkolna wzbogaciła się o 94 książki, z których najbardziej będą uradowani nasi najmłodsi czytelnicy.

Na LIŚCIE DARCZYŃCÓW znalazły się następujące osoby:

p. Beata Szewczyk
Julia Świderska kl. III b
Magdalena Antoniak kl. II a
Krzysztof Blaszko kl. IV d
p. Halina Muryjas-Rząsa
Agata Dobrzycka kl. VI c
Julia Kalinowska kl. II a
Jakub Zyskowski kl. III d
p. Lilla Pietrzykowska
p. Ewa Czaplicka
Natalia Sienkiewicz kl. III c


Pragniemy przypomnieć, że akcja ofiarowywania książek bibliotece szkolnej będzie trwała do końca roku szkolnego.


_________________________________________________________
 
Szkolny konkurs plastyczy ph. „Jesień dookoła”
czwartek, 30 października 2014 18:54

REGULAMIN

Cele konkursu:
• budzenie i rozwijanie wyobraźni plastycznej;
• zaciekawienie środowiskiem przyrodniczym;
• uwrażliwienie na piękno przyrody.

Adresaci konkursu:
• dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I - IV.

Warunki konkursu:
• zadaniem uczestników jest wykonanie pracy o tematyce jesiennej;
• różne techniki prac;
• format prac A4;
• termin: od 20.10.2014 r. do 21.11.2014 r.;
• podpisane prace (imię, nazwisko i klasa) należy składać w świetlicy szkolnej.

Kryteria oceny prac:
• zgodność z tematyką;
• estetyka pracy;
• oryginalność.

Komisja konkursowa przyzna nagrody i wyróżnienia.


Zapraszamy 

Organizatorzy - wychowawcy świetlicy
__________________________________________________________________________
 
Obiady szkolne
czwartek, 30 października 2014 16:48
PEŁNA OPŁATA ZA OBIADY W LISTOPADZIE 2014 r. WYNOSI:
- od ucznia - 63,00 zł (18 dni x 3,50 zł.)
- od pracownika szkoły - 127,98 zł (18 dni x 7,11 zł.).
Wpłat za obiady szkolne należy dokonywać z trzydniowym wyprzedzeniem. Karty obiadowe wydawane są wyłącznie po wcześniejszym dokonaniu wpłaty.
__________________________________________________________________________
 
Literacki sukces Martynki
środa, 29 października 2014 18:10

Martynka Pietrzak z klasy VI d odnotowała na swoim koncie kolejny sukces, tym razem – literacki. Wzięła udział w ogólnopolskim konkursie ph.”Moja ulubiona postać bajkowa”, zorganizowanym przez Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie. Otrzymała wyróżnienie za pracę RADY NIE OD PARADY, czyli o tym, jak Pinokio wykorzystał swoją szansę.

Miło jest ujrzeć na stronie Organizatora nazwisko swojej uczennicy, choć droga do sukcesu bywa zwykle żmudna.

Klasowym gratulacjom nie było końca, a Martynce wszyscy życzymy, by rozwijała swoje talenty i napawała nas dumą.Wychowawczyni: Halina Muryjas-Rząsa

_______________________________________________________________________
 
Konkurs "Biblia i Przypowieści Biblijne"
wtorek, 28 października 2014 15:23

REGULAMIN

1. Konkurs Biblia i Przypowieści Biblijne jest organizowany przez Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI.

2. Celem konkursu jest pogłębianie wśród młodzieży zagadnień związanych z Pismem Świętym.

3. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) i szkół gimnazjalnych i ma zasięg ogólnopolski. Przewiduje się przygotowanie trzech rodzajów testów:
- Poziom 1 dla edukacji wczesnoszkolnej (kl. I-III),
- Poziom 2 dla szkoły podstawowej (kl. IV-VI),
- Poziom 3 dla gimnazjum (kl. I-III).

4. Konkurs ma formę testu składającego się z 30 pytań. Do każdego pytania podane są cztery warianty odpowiedzi, z których co najmniej jeden jest prawidłowy. Może się tak zdarzyć, że przy danym pytaniu jedna, dwie, trzy bądź wszystkie odpowiedzi będą prawidłowe. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Za udzielenie błędnej odpowiedzi -1 punkt. Nieudzielenie odpowiedzi na dane pytanie sprawia, że zawodnik otrzymuje 0 punktów.
- Konkurs Biblia i Przypowieści Biblijne odbędzie się w dniu 28.11.2014 r.
Godzina przeprowadzenia konkursu nie jest ustalona przez organizatora i zależy od wewnętrznej decyzji danej szkoły.

5. Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest zgłoszenie minimum 5 uczniów ze szkoły.

6. Konkurs Biblia i Przypowieści Biblijne jest konkursem płatnym. Szkolny koordynator wpłaca z zebranych pieniędzy na konto EDIEGO:
- 8,50 zł - od uczestnika, gdy szkoła zgłosi od 5 do 29 uczestników,
- 8,00 zł - od uczestnika, gdy szkoła zgłosi od 30 do 59 uczestników,
- 7,50 zł - od uczestnika, gdy szkoła zgłosi powyżej 60 uczestników.

7. Organizator konkursu zobowiązuje się przesłać wszelkie materiały potrzebne do przeprowadzenia konkursu do dnia 26.11.2014 r. W razie nieotrzymania przesyłki w/w terminie, prosimy o kontakt telefoniczny.

8. Godzina przeprowadzenia konkursu zostaje ustalona przez szkolnego koordynatora konkursu. Natomiast czas trwania konkursu wynosi 45 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

9. Odpowiedzi zaznaczane są na specjalnie przygotowanej karcie odpowiedzi. Z przyczyn technicznych nie należy kserować kart odpowiedzi. Organizator dokłada do każdej przesyłki zapas kart odpowiedzi, aby ich nie zabrakło. Po przeprowadzeniu konkursu szkolny koordynator zbiera karty odpowiedzi i wkłada do przygotowanej koperty.

10. Nagrody w konkursie przyznawane są na podstawie uzyskanej liczby punktów:
- Za zajęcie 1 miejsca uczestnik otrzymuje dyplom grawerowany i nagrodę książkową,
- Za zajęcie miejsca od 2 do 5 - dyplom laureata i nagrodę książkową,
- Za zajęcie miejsca od 6 do 10 - dyplom wyróżnienia.

Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uznania.


Zapraszamy 

Koordynatorzy: Dorota Lekenta i Krystyna Łaguna
__________________________________________________________________________
 
„DORASTAJMY W RÓWNOŚCI”
poniedziałek, 27 października 2014 19:15

22 X 2014 r. uczniowie klasy V b ZSM nr 3 w Grajewie spotkali się z zawodnikiem Klubu Piłkarskiego Jagiellonia Białystok - Radosławem Jasińskim. Spotkanie było nagrodą przyznaną w konkursie plastycznym.

Co należało zrobić?

Przede wszystkim zmobilizować całą klasę i wziąć udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym, w którym zadaniem uczestników było wykonanie pracy na temat „Dorastajmy w równości”. Prace promowały tolerancję, otwartość, szacunek do wszystkich ludzi, różnorodność i równość, miały wydźwięk antydyskryminacyjny, antyrasistowski i antyksenofobiczny.

Konkurs zorganizowano w ramach projektu SFUMATO realizowanego przy wsparciu Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w Polsce i pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku, Jagiellonii Białystok i Teatru TrzyRzecze. Ideą projektu jest promowanie otwartości i tolerancji. Obecna klasa V b wykonała ponad 100 prac o takiej wymowie.

Podczas spotkania wręczono dyplomy wyróżniające klasę. Była także rozmowa młodzieży z gościem, pokaz sztuczek piłkarskich, trening przeprowadzony przez piłkarza oraz występy dzieci.

Dziękuję wszystkim uczniom, którzy wzięli udział konkursie i zapraszam do udziału w kolejnych konkursach.


Organizator
Beata Dawid

Fot. M. Sikora

___________________________________________________________________________________
 
Konkurs plastyczny ph. „Czy znasz twórczość …”
poniedziałek, 27 października 2014 18:22

Na przełomie września i października uczniowie klas drugich i trzecich SP 4 wzięli udział w Konkursie plastycznym ph. „Czy znasz twórczość…?” zorganizowanym w ramach projektu „Podlaskie spotkania z pisarzami” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego, Podlaskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Białegostoku.

Organizatorem konkursu było Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Rada Oddziału w Białymstoku.

Celem konkursu było popularyzowanie twórczości współczesnych pisarzy polskich; rozwijanie zainteresowań najnowszą literaturą dziecięcą i młodzieżową; rozwój wrażliwości estetycznej oraz kształtowanie wyobraźni plastycznej inspirowanej literaturą współczesnych pisarzy polskich.

Przedmiotem tegorocznej edycji konkursu była twórczość Tomasza Samojlika. Zadaniem uczestników było wykonanie za pomocą kredek lub farb pracy plastycznej inspirowanej twórczością w/w autora. Na konkurs wpłynęło 61 prac ilustrujących wybraną przygodę żubra Pompika, bohatera książek Tomasza Samojlika.

Szkolna komisja konkursowa w składzie: p. Elżbieta Gadomska, p. Dorota Poniatowska, p. Ewa Czaplicka, Lilla Pietrzykowska i p. Renata Niedziołko biorąc pod uwagę zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność pracy, wartość plastyczną i ogólny wyraz artystyczny postanowiła:

a) zakwalifikować do etapu międzyszkolnego (Białystok) 3 prace:
Martyny Mościckiej kl. III a - opiekun pani Krystyna Dziekońska
Szymona Iżbickiego kl. III a - opiekun pani Krystyna Dziekońska
Igora Krukowskiego kl. III d - opiekun pani Barbara Krukowska

b) wyróżnić prace:
Igora Borawskiego, Bartosza Mazurka, Agnieszki Ciukszo i Zuzanny Karwowskiej z klasy II b - opiekun pani Barbara Rogalska.

Rozstrzygnięcie konkursu na etapie międzyszkolnym nastąpi pod koniec listopada. Wszyscy trzymamy kciuki za naszych trzecioklasistów!

Składam serdeczne podziękowania Paniom wychowawczyniom za włączenie się w tę formę wychowania naszych uczniów.

Dziękuję wszystkim uczniom, którzy podjęli wyzwanie uczestnictwa w konkursie i zapraszam do udziału w kolejnych edycjach konkursów bibliotecznych.


Koordynator - L. Pietrzykowska


__________________________________________________________________________
 
"Otwarte drzwi"
niedziela, 26 października 2014 13:03

28 października 2014 r. (wtorek) w godz. 16.00 - 17.30
odbędą się spotkania z rodzicami uczniów
w ramach „Otwartych drzwi”.

Zapraszamy

__________________________________________________________________________
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 6

Internauto! Jesteś naszym

276160
odwiedzającym.
Dziękujemy za wizytę!

_______________________

ZSM nr 3 posiada
status "SZKOŁA W RUCHU"

_______________________

_______________________

_______________________

Polecamy

Szukaj na stronie