Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie

     
     

 
DRODZY RODZICE DZIECI PIĘCIO- I SZEŚCIOLETNICH!
poniedziałek, 20 października 2014 22:13

Bardzo dużo dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ma problemy z prawidłową artykulacją. Warto zdać sobie sprawę z tego, iż dzieci, które mają wady wymowy, mogą mieć problemy z nauką czytania i pisania, również ich kontakty z rówieśnikami mogą być utrudnione. Wszystko to ma wpływ na dalszy rozwój dzieci, na ich przyszłość.

W naszej szkole prowadzone są zajęcia logopedyczne dla dzieci. Na początku roku szkolnego przeprowadzane są przesiewowe badania logopedyczne, które mają na celu ocenę mowy dzieci. Oceniane są przede wszystkim:
- stan i sprawność narządów mowy: warg, języka, podniebienia, ocena zgryzu,
- artykulacja poszczególnych głosek w izolacji, w sylabach, w wyrazach,
- umiejętności komunikacyjne, np. opowiadanie historyjki, dialog,
- nadawanie i rozumienie mowy,
- jakość foniczna wypowiedzi, m. in.: tempo mówienia, fonacja, oddychanie.

Na podstawie badania przesiewowego zostają wyłonione dzieci potrzebujące pomocy logopedy. Jeśli Państwa dziecko ma problemy z mową zostaną Państwo o tym poinformowani przez wychowawcę grupy.

Jak wyglądają zajęcia logopedyczne? Więcej informacji w zakładce Logopeda.A. M. Kuczyńska


___________________________________________________________________________________
 
Dziękujemy kolejnym darczyńcom
poniedziałek, 20 października 2014 17:55

Otrzymaliśmy kolejne telefony i znaczki pocztowe. Oto lista darczyńców:

p. Alicja Armata-Deresz - telefon
p. Waldemar J. Koniecko – telefon
p. Ewa Mieczkowska- telefon
Kacper Rogowski kl. „O”gr.1 – 4 telefony, 10 ładowarek
Szymon Pawelski kl. II a – 3 telefony
Zuzanna Zyskowska kl. VI d – telefon
Maja Zyskowska kl. I d – 94 znaczki polskie i 3 zagraniczne
p. Anna Gryczkowska – 17 szt.
Paweł Obrycki kl. VI b – 57 szt.
Wiktoria Kamińska kl. II c – 94 polskie i 10 zagranicznych
Magda Antoniak kl. II a – 15 szt. zagranicznych


I.Konopko i G. Mroczkowska

_______________________________________________________________
 
Jesień w świetlicy
piątek, 17 października 2014 18:58

16 października 2014 r. w świetlicy szkolnej miało miejsce spotkanie klas drugich z cyklu CZTERY PORY ROKU pod hasłem JESIEŃ DOOKOŁA.

W tematykę imprezy wprowadził uczestników przekaz audiowizualny – zdjęcia przepięknych jesiennych krajobrazów przy dźwiękach utworu Vivaldiego „Jesień”. Uczniowie wysłuchali wygłoszonej przez panią pielęgniarkę pogadanki na temat zdrowego odżywiania się i higieny spożywania posiłków. Następnie wzięli udział w turnieju jesiennym. Konkurencje o charakterze wiedzowym i ruchowym dawały dzieciom możliwość wykazania się zdobytą wiedzą dotyczącą aktualnej pory roku. Służyły one także rozwijaniu logicznego myślenia, koncentracji uwagi, spostrzegawczości i sprawności fizycznej. Zmaganiom towarzyszyły duże emocje i gorący doping kolegów. Po ogłoszeniu wyników dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami i owocami. Wszyscy uczestnicy mogli też obejrzeć wystawę jesiennych darów.

Wspólna zabawa była świetną okazją do integracji społeczności uczniowskiej.


Wychowawcy świetlicy szkolnej

Fot. M. Sikora

___________________________________________________________________________________
 
Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej '2014
czwartek, 16 października 2014 21:25


Dzień Edukacji Narodowej w ZSM nr 3 był okazją do uroczystego spotkania grona pedagogicznego, pracowników, rodziców, uczniów oraz zaproszonych gości. Obchody koncentrowały się na gratulacjach i życzeniach dalszych sukcesów składanych przez panią dyrektor Beatę Szewczyk. Do powinszowań dołączyli również: pan Grzegorz Robert Curyło -
przewodniczący Rady Miasta Grajewo, pani Wiesława Lendo z Miejskiej Biblioteki Publicznej Oddział dla Dzieci w Grajewie, przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

W trakcie spotkania zostały wręczone nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi nagrody Dyrektora ZSM 3 za znaczące osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej. Zwieńczeniem uroczystości była inscenizacja „Pokój dyrektora” przygotowana przez uczniów gimnazjum pod kierunkiem pani Joanny Danieli Zalewskiej-Grochowskiej i pani Anny Wszeborowskiej. Nie obyło się bez kwiatów, życzliwości i słodkiego poczęstunku.

Ceremioniał uroczystości z udziałem pocztów sztandarowych przygotował pan Wiesław Jerulank.
Dzień później odbyła się miejska uroczystość obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Wyróżniającym się dyrektorom i nauczycielom z placówek oświatowych Burmistrz Miasta Grajewo pan Adam Kiełczewski wręczył nagrody. Z naszej szkoły w gronie osób wyróżnionych znaleźli się: pani dyrektor Beata Szewczyk, pani Anna Wszeborowska i pan Wiesław Jerulank. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy. 


Fot. www.grajewo.pl i W. Jerulank
__________________________________________________________________________
 
„Chcę, abyś przeczytał moją książkę”
środa, 15 października 2014 14:33

Trwa akcja pod hasłem „Chcę, abyś przeczytał moją książkę”.

Każdego kto ma w domu książki, których nie potrzebuje,
bardzo prosimy o przyniesienie ich do biblioteki Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie.

Z pewnością przyniosą one radość naszym czytelnikom.
Bardzo prosimy, aby książki były w dobrym stanie.


__________________________________________________________________________
 
Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
wtorek, 14 października 2014 14:20

Słowo miłość - za Wasze troski,
słowo wdzięczność - za Wasz trud.
Dar to skromny, dar uczniowski,
wyśpiewany z serc jak z nut.

Dziękujemy za wszystkie starania, które wkładacie w nasze wychowanie i edukację. Wierzymy, że Wasz wysiłek uczyni z nas ludzi mądrych i szlachetnych. Dziękujemy za codzienne, niezwykle trudne i mozolne budowanie naszych wnętrz.Samorząd Uczniowski
SP 4 w Grajewie

__________________________________________________________________________
 
Festyn ph. "Uśmiechnięte 4 łapy” w Ełku
piątek, 10 października 2014 16:10

10 X 2014 r. klasy III b i III d wraz z wychowawczyniami Barbarą Krukowską i Anną Kłos wzięły udział w festynie pod hasłem "Uśmiechnięte 4 łapy” zorganizowanym przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku oraz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.

Organizatorzy zapewnili dzieciom mnóstwo atrakcji, m. in. gry, malowanie twarzy, zabawy na dmuchańcach, jazda na konikach, konkursy plastyczne oraz pieczenie kiełbasek.

Rozdano nagrody w konkursie plastycznym „Uśmiechnięte 4 łapy”. Nagrodę za III miejsce otrzymał Wojciech Szewczyk z klasy III d, a wyróżnienie Bartosz Ostrowski z klasy III d.

Festynowi towarzyszyła piękna aura. Dzieci miło spędziły czas na świeżym powietrzu.

Dziękujemy Urzędowi Miasta Grajewo, który sponsorował przejazd dzieci do Ełku oraz paniom, które sprawowały opiekę nad uczniami: p. V. Curyło, p. A. Gryczkowskiej i p. L. Pietrzykowskiej.__________________________________________________________________________
 
Doposażamy bazę szkoły
piątek, 10 października 2014 15:46

W tym tygodniu dyrektor szkoły - pani Beata Szewczyk zakupiła zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i świetlicy szkolnej. Z pewnością przyniosą one im radość oraz uatrakcyjnią zajęcia i pobyt w szkole.


__________________________________________________________________________
 
Otrzęsiny klas czwartych
czwartek, 09 października 2014 15:37

7 października w naszej szkole odbyły się otrzęsiny klas czwartych. W pierwszej części programu przygotowanego przez uczniów klas szóstych rozegrane zostały ciekawe konkurencje, których zadaniem było sprawdzenie, czy czwartoklasiści mogą być już przyjęci do braci szkolnej. Zwieńczeniem wspaniałego wieczoru była dyskoteka, której gospodarzem był Samorząd Uczniowski. Uczniowie bawili się przy utworach swoich ulubionych wykonawców. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali wychowawcy klas.Agnieszka Sokołowska

__________________________________________________________________________
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 5

Internauto! Jesteś naszym

274588
odwiedzającym.
Dziękujemy za wizytę!

_______________________

ZSM nr 3 posiada
status "SZKOŁA W RUCHU"

_______________________

_______________________

_______________________

Polecamy

Szukaj na stronie